ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی برند
کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی برند
اعضای کمیته اجرایی :
 
 
دبیر کنفرانس:
دکتر حسن شریفی بیدگلی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل گروه پژوهشی گسترش رهیافت

دبیر اجرایی کنفرانس:
مهندس محمدرضا انبیائی
رئیس کمیته تدوین استاندارد ملی برگزاری گردهمایی های ایران

مدیر اجرایی کنفرانس:
محمد قنبری
معاون اجرایی گروه پژوهشی گسترش رهیافت

مدیر پروژه های برند و مشاور مدیرعامل گروه پژوهشی گسترش رهیافت:
محسن ایمانی

مشاور عالی دبیرخانه کنفرانس:
محمدهادی نهاوندیان

مشاور و رئیس کارگروه توسعه صادرات و روابط بین الملل:
مهدی محضری

رئیس کارگروه برندهای حوزه سلامت:
دکتر علی منصوری مهربانی
 
 
دبیر پانل سلامت :
دکتر محمد حسن احمدپور

مشاور عالی و مدیر امور اتاق های بازرگانی و تشکل ها:
مهندس افشین نامورپور

مشاور ستاد برگزاری و مدیر امور کارگاه های تخصصی:
محمدحسین جبل عاملی