ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» شورای مدیران صنعت،تجارت وخدمات
شورای مدیران صنعت،تجارت وخدمات
اعضای شورای مدیران صنعت،تجارت وخدمات
 
 
(دبیر شورای عالی مدیران صنعت، خدمات و تجارت):
آقای مهندس علیرضا نجفی

(مشاور شورای عالی مدیران صنعت، خدمات و تجارت):
آقای دکتر علی همتی نوعدوست گیلانی

اعضاء محترم شورا : 
آقاي مهندس محسن باقري ( مديرعامل شركت مديريت سيستم هاي هوشمند راهبر كارآمد )

آقاي مهندس بهزاد بانكي پور (مديرعامل صندوق حمايت از صنعت زنبورداري كشور)

آقای مهندس احمد باقری (مدیر روابط عمومی شرکت ایران مارین سرویسز)