ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» کمیته علمی کنفرانس بین المللی برند
کمیته علمی کنفرانس بین المللی برند
اعضای کمیته علمی کنفرانس بین المللی برند
 
    دکتر محمدرضا آراستی ( عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)
    پروفسور محمود سمیعی نصر دكترا در رشته مديريت بازرگاني( بازاريابی بین الملل)
    دکتر فرهاد حسین زاده لطفی (عضو هیأت علمی و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
    دکتر رضاد رادفر (عضو هیأت علمی و معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
    دکتر سیف اله طالبی زاری
    دکتر حسین سلیمیان (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
    دکتر عظیم فضلی پور (دكترای مدیریت برند از دانشگاه كالیفرنیا و دكترای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه - نماینده اتحادیه اروپا در برنامه مدیریت شایستگی EBC*L در کشورهای فارسی زبان)
    مهدی محضری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
    دکتر کامران رضائی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
    دکتر سید عبدالجلیل رضوی (مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد اقتصادی انرژی پارس)
    دکتر علیرضا فضل زاده (عضو هیأت علمی دانشگاه سراسری تبریز)
    دکتر محمد فاریابی (عضو هیأت علمی دانشگاه سراسری تبریز)
    دکتر علی هاشم زهی
    دکتر مسعود کیماسی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
    دکتر شهریار شفیعی ( PhD در بازاريابي و برندسازی – دانشگاه رن (RENNES)‌ فرانسه)
    دکتر رضا ابیاک (دانشگاه شهید بهشتی)
    دکتر محمدحسین فرمهینی فراهانی
    دکتر احمد شعبانی فرد(نماینده بانک جهانی در بهبود فضای کسب و کار ایران/ نماینده انجمن ملی اخلاق کسب و کار در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)
    دکتر بهیار ریاحی (عضو هیآت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام/ مشاور سازمان خلاقیت و نوآوری مالزی)
    دکتر محمد آزادی (مدرس دانشگاه و مدیر گروه brand solution)
    مهندس سیامک صبا (مدیر بازاریابی شرکت نفت پارس)