ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» کارگاههای آموزشی هشتمین کنفرانس بین المللی برند
کارگاههای آموزشی هشتمین کنفرانس بین المللی برند
کارگاههای آموزشی هشتمین کنفرانس بین المللی برند
 
 
- معماری برند؛ با ارائه مورد کاوی : دکتر محمد آزادی - محمدحسین جبل عاملی

- برند کارفرما: ایوب اسماعیلی

- نقش شبکه های اجتماعی در توسعه برند  :

- برندسازی در حوزه خدمات : مهندس محمد غفاری

- نورو مارکتینگ: خانم دکتر آناهیتا خرمی بنارکی

- نقش تلفن همراه در برندینگ صنایع وابسته : مهندس علیرضا آل آقا

- آسیب شناسی برندهای بین المللی و راهکارهای مقابله با آن : مهندس علیرضا علی عسگری